Maakuntajoukot ovat Suomen puolustusvoimien kokoonpanoon kuuluvia alueellisia joukkoja, jotka muodostetaan reserviin kuuluvista vapaaehtoisista asevelvollisista ja muista vapaaehtoisista, jotka ovat sitoutuneet toimimaan kriisiaikana maakuntajoukoissa.

Raivaajaosasto Sääksi on Rannikkolaivaston 4. Miinantorjuntalaivueen alainen perusyksikkö, joka koostuu palvelussitoumuksen tehneistä reserviläisistä ollen näin toinen valmiusyhtymään kuuluvista maakuntayksiköistä.

Maakuntajoukon tehtävänä on osaltaan osallistua meriliikenteen ja alueellisen koskemattomuuden turvaamiseen Rannikkolaivaston toiminta-alueella, sekä tarvittaessa tukea viranomaisia reserviläisistä koostuvalla virka-apuosastolla.

Lue lisää toiminnastamme...

 

Tutustu Raivaajaosaston toimintaan